Κεραμίδια

Από αρχαιοτάτων χρονών, η στέγαση των κατοικιών γίνεται με την χρήση πήλινων κεραμιδιών και εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να κατέχουν περίοπτη θέση, αισθητικά και κατασκευαστικά για την προστασία και διακόσμηση της οικοδομής.
Τα κεραμίδια εκτός από αρμονία με το φυσικό μας περιβάλλον, διασφαλίζουν  υψηλές αντοχές σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, θερμομόνωση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κεραμίδια μας είναι τα μοναδικά στην Ελληνική αγορά με 20 χρόνια εγγύηση πιστοποιημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.